FIR Ljubljana

[av_slideshow_full size=’no scaling’ stretch=” animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’2′ control_layout=’av-control-default’ src=” attachment=” attachment_size=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’]
[av_slide_full slide_type=’image’ id=’1661′ video=” mobile_image=” video_format=” video_ratio=” title=” custom_title_size=” custom_content_size=” caption_pos=’caption_right caption_right_framed caption_framed’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=” button_color=’light’ link1=’manually,http://’ link_target1=” button_label2=” button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=” font_color=” custom_title=” custom_content=” overlay_opacity=’0.1′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”][/av_slide_full]
[/av_slideshow_full]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’300px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue8b6′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
STRUKTURA IN RAZVRSTITEV ZRAČNEGA PROSTORA V FIR LJUBLJANA

Slovenski zračni prostor je razvrščen po priporočilih ICAO. Ta razvrstitev omogoča pilotom splošni pogled na strukturo zračnega prostora in pripadajoče pogoje, ki se nanašajo na prilete, odlete ter prelete zračnega prostora.

Na področju Republike Slovenije je zračni prostor razvrščen v razrede C, D in E (kontroliran) ter G (nekontroliran). Zračni prostor razredov A, B in F v Sloveniji ne obstaja.
[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
RAZVRSTITEV ZRAČNEGA PROSTORA

Kontrolirani zračni prostor je razdeljen na:

 • kontrolirane cone (v nadaljevanju CTR),
 • terminalna kontrolirana območja (v nadaljevanju TMA),
 • kontrolirana območja (v nadaljevanju CTA).

Zračni prostor razreda C se nahaja v:

IME TIP SP. LIMIT ZG. LIMIT
LJUBLJANA CTA (Control Area-Upper) FL 245 FL 660
DOLSKO 1 TMA (Terminal Control Area) FL 195 FL 245
DOLSKO 2 TMA (Terminal Control Area) FL 195 FL 245
LJUBLJANA 1 TMA (Terminal Control Area) 1000 ft GND FL 125
LJUBLJANA 2 TMA (Terminal Control Area) 9500 ft MSL FL 125
LJUBLJANA 3 TMA (Terminal Control Area) 5500 ft MSL FL 125
MURA TMA (Terminal Control Area) FL 195 FL 245
 

Zračni prostor razreda D se nahaja v:

IME TIP SP. LIMIT ZG. LIMIT
DOLSKO 1 TMA (Terminal Control Area) 7500 ft MSL FL 195
DOLSKO 2 TMA (Terminal Control Area) 9500 ft MSL FL 195
MARIBOR 1 TMA (Terminal Control Area) 2500 ft MSL FL 125
MARIBOR 2 TMA (Terminal Control Area) 3500 ft MSL FL 125
MURA TMA (Terminal Control Area) 7500 ft MSL FL 195
PORTOROZ TMA (Terminal Control Area) 1000 ft GND FL 135
CERKLJE CTR (Control Zone) GND 5000 ft MSL
LJUBLJANA CTR (Control Zone) GND 4000 ft MSL
MARIBOR CTR (Control Zone) GND 3500 ft MSL
PORTOROZ CTR (Control Zone) GND 4000 ft MSL
 

Zračni prostor razreda E se nahaja v:

IME TIP SP. LIMIT ZG. LIMIT
DOLSKO 1 TMA (Terminal Control Area) 2500 ft GND 7500 ft MSL
MARIBOR 2 TMA (Terminal Control Area) 1000 ft GND 3500 ft MSL
MURA TMA (Terminal Control Area) 2500 ft GND 7500 ft MSL
MURA 2 CTA (Control Area) 2500 ft GND 7500 ft MSL

Zračni prostor razreda G se razprostira izven kontroliranega zračnega prostora, in sicer:

IME SP. LIMIT ZG.  LIMIT
All airspace below TMA DOLSKO 1, CTA MURA 2, TMA MARIBOR 1 and TMA MURA GND 2500 ft GND
All airspace below TMA DOLSKO 2 and TMA LJUBLJANA 2 GND 9500 ft MSL
All airspace below TMA LJUBLJANA 1, TMA MARIBOR 2 and TMA PORTOROZ GND 1000 ft GND
All airspace below TMA LJUBLJANA 3 GND 5500 ft MSL

[/av_textblock]

[av_image src=’https://www.ivao.si/wp-content/uploads/2016/09/FIR-1030×715.jpg’ attachment=’1946′ attachment_size=’large’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=’manually,http://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/Operations/2016-09-15-AIRAC/graphics/eAIP/LJ_ENR_6_3_1_en.pdf’ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
OPIS RAZREDOV ZRAČNEGA PROSTORA

Zračni prostor razreda C

 • Dovoljeni so IFR in VFR poleti. Vsem poletom je na voljo služba kontrole zračnega prometa (angl.: Air traffic control service). IFR poleti so ločeni (angl.: Separation) od IFR in VFR poletov. VFR poleti so ločeni od IFR poletov. VFR poletom so zagotovljene informacije (angl.: Traffic information) o ostalih VFR poletih.
 • Pilot mora dobiti dovoljenje za vstop v zračni prostor razreda C najmanj 5 minut pred vstopom.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 vozlov (v nadaljevanju kt IAS), razen za vojaške zrakoplove.

Zračni prostor razreda D

 • Dovoljeni so IFR in VFR poleti. Vsem poletom je na voljo služba kontrole zračnega prometa. IFR poleti so ločeni med seboj. IFR poletom so zagotovljene informacije o VFR poletih. VFR poletom so zagotovljene informacije o ostalih poletih.
 • Pilot mora dobiti dovoljenje za vstop v zračni prostor razreda D najmanj 5 minut pred vstopom.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 kt IAS, razen za vojaške zrakoplove.

Zračni prostor razreda E

 • Dovoljeni so IFR in VFR poleti; IFR polete ureja kontrola zračnega prometa in so ločeni med seboj.
 • Vsem poletom so zagotovljene informacije o prometu, kadar je to potrebno.
 • Radijska zveza s KZP in dovoljenje za polet nista potrebna, sta pa priporočena.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 kt IAS, razen za vojaške zrakoplove.

Zračni prostor razreda G

 • Dovoljeni so vsi poleti. Pilotom je na voljo letalska informacijska služba (FIS).
 • Dovoljeni so poleti brez radijske zveze in dovoljenja za polet.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 kt IAS, razen za vojaške zrakoplove.

Opomba:
V celotnem letalskem informacijskem območju (v nadaljevanju FIR) so dovoljeni poleti vojaških reaktivnih letal (tudi letal, hitrejših od 250 kt IAS). Ta letala pogosto
uporabljajo tudi zračni prostor razreda G.
[/av_textblock]

[av_image src=’https://www.ivao.si/wp-content/uploads/2016/09/Struktura-1030×715.jpg’ attachment=’1947′ attachment_size=’large’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]