Struktura in razvrstitev zračnega prostora v FIR Ljubljana

Slovenski zračni prostor je razvrščen po priporočilih ICAO. Ta razvrstitev omogoča pilotom splošni pogled na strukturo zračnega prostora in pripadajoče pogoje, ki se nanašajo na prilete, odlete ter prelete zračnega prostora.

Na področju Republike Slovenije je zračni prostor razvrščen v razrede C, D in E (kontroliran) ter G (nekontroliran). Zračni prostor razredov A, B in F v Sloveniji ne obstaja.

Razvrstitev zračnega prostora

Kontrolirani zračni prostor je razdeljen na:

 • kontrolirane cone (v nadaljevanju CTR),
 • terminalna kontrolirana območja (v nadaljevanju TMA),
 • kontrolirana območja (v nadaljevanju CTA).

Zračni prostor razreda C se nahaja v:

IMETIPSP. LIMITZG. LIMIT
LJUBLJANACTA (Control Area-Upper)FL 245FL 660
DOLSKO 1TMA (Terminal Control Area)FL 195FL 245
DOLSKO 2TMA (Terminal Control Area)FL 195FL 245
LJUBLJANA 1TMA (Terminal Control Area)1000 ft GNDFL 125
LJUBLJANA 2TMA (Terminal Control Area)9500 ft MSLFL 125
LJUBLJANA 3TMA (Terminal Control Area)5500 ft MSLFL 125
MURATMA (Terminal Control Area)FL 195FL 245
 

Zračni prostor razreda D se nahaja v:

IMETIPSP. LIMITZG. LIMIT
DOLSKO 1TMA (Terminal Control Area)7500 ft MSLFL 195
DOLSKO 2TMA (Terminal Control Area)9500 ft MSLFL 195
MARIBOR 1TMA (Terminal Control Area)2500 ft MSLFL 125
MARIBOR 2TMA (Terminal Control Area)3500 ft MSLFL 125
MURATMA (Terminal Control Area)7500 ft MSLFL 195
PORTOROZTMA (Terminal Control Area)1000 ft GNDFL 135
CERKLJECTR (Control Zone)GND5000 ft MSL
LJUBLJANACTR (Control Zone)GND4000 ft MSL
MARIBORCTR (Control Zone)GND3500 ft MSL
PORTOROZCTR (Control Zone)GND4000 ft MSL
 

Zračni prostor razreda E se nahaja v:

IMETIPSP. LIMITZG. LIMIT
DOLSKO 1TMA (Terminal Control Area)2500 ft GND7500 ft MSL
MARIBOR 2TMA (Terminal Control Area)1000 ft GND3500 ft MSL
MURATMA (Terminal Control Area)2500 ft GND7500 ft MSL
MURA 2CTA (Control Area)2500 ft GND7500 ft MSL

Zračni prostor razreda G se razprostira izven kontroliranega zračnega prostora, in sicer:

IMESP. LIMITZG.  LIMIT
All airspace below TMA DOLSKO 1, CTA MURA 2, TMA MARIBOR 1 and TMA MURAGND2500 ft GND
All airspace below TMA DOLSKO 2 and TMA LJUBLJANA 2GND9500 ft MSL
All airspace below TMA LJUBLJANA 1, TMA MARIBOR 2 and TMA PORTOROZGND1000 ft GND
All airspace below TMA LJUBLJANA 3GND5500 ft MSL

Opis razredov zračnega prostora

Zračni prostor razreda C
 • Dovoljeni so IFR in VFR poleti. Vsem poletom je na voljo služba kontrole zračnega prometa (angl.: Air traffic control service). IFR poleti so ločeni (angl.: Separation) od IFR in VFR poletov. VFR poleti so ločeni od IFR poletov. VFR poletom so zagotovljene informacije (angl.: Traffic information) o ostalih VFR poletih.
 • Pilot mora dobiti dovoljenje za vstop v zračni prostor razreda C najmanj 5 minut pred vstopom.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 vozlov (v nadaljevanju kt IAS), razen za vojaške zrakoplove.
Zračni prostor razreda D
 • Dovoljeni so IFR in VFR poleti. Vsem poletom je na voljo služba kontrole zračnega prometa. IFR poleti so ločeni med seboj. IFR poletom so zagotovljene informacije o VFR poletih. VFR poletom so zagotovljene informacije o ostalih poletih.
 • Pilot mora dobiti dovoljenje za vstop v zračni prostor razreda D najmanj 5 minut pred vstopom.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 kt IAS, razen za vojaške zrakoplove.
Zračni prostor razreda E
 • Dovoljeni so IFR in VFR poleti; IFR polete ureja kontrola zračnega prometa in so ločeni med seboj.
 • Vsem poletom so zagotovljene informacije o prometu, kadar je to potrebno.
 • Radijska zveza s KZP in dovoljenje za polet nista potrebna, sta pa priporočena.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 kt IAS, razen za vojaške zrakoplove.
Zračni prostor razreda G
 • Dovoljeni so vsi poleti. Pilotom je na voljo letalska informacijska služba (FIS).
 • Dovoljeni so poleti brez radijske zveze in dovoljenja za polet.
 • Pod 10000 ft AMSL je največja dovoljena hitrost 250 kt IAS, razen za vojaške zrakoplove.
Opomba: V celotnem letalskem informacijskem območju (v nadaljevanju FIR) so dovoljeni poleti vojaških reaktivnih letal (tudi letal, hitrejših od 250 kt IAS). Ta letala pogosto uporabljajo tudi zračni prostor razreda G.