Letalska frazeologija je nabor fraz v preprostem angleškem jeziku, katere je določilo združenje ICAO. Namen letalske frazeologije je poenostavitev, nekonfliknost in standardizacija fraz, da so vsakokrat nedvoumne in razločne vsem deležnikom, tako pilotom kot tudi kontrolorjem.

Primer 1:  Načrt poleta – flight plan,  za šolske kroge

Primer 2:  Načrt poleta – flight plan,  lokalni polet