Slovenska IVAO divizija od leta 2017 dalje sodeluje v t.i. programu za gostujoče kontrolorje

Kandidati (kontrolorji, ki so včlanjeni v tuje IVAO divizije) morajo za delo na območju pristojnosti slovenske virtualne zračne kontrole izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:

– Imeti najmanj licenco “Aerodrome Controller (ADC)”;
– Znanje o lokalnih procedurah;
– Odlično znanje angleške letalske frazeologije;
– Vsaj eno leto brez kazni zaradi kršenja pravil IVAO.

Kontrolor, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje in opravi tudi praktični preizkus znanja pred licenciranim slovenskim izpraševalcem, lahko samostojno opravlja kontrolo na območju delovanja slovenske divizije, in sicer na poziciji, ki mu je dodeljena glede na njegovo znanje.