Kaj je kontrola letenja na mreži IVAO?

Kontrola letenja je ena od dejavnosti, ki jo lahko kot hobi opravljamo na mreži neprofitne mednarodne organizacije IVAO s programsko opremo in postopki, ki so kar se da približani realnosti.

Koga kontroliramo?

Kontroliramo pilote, ki so v istem trenutku (v živo) priključeni na mrežo in letijo v svojih računalniških simulacijah s pomočjo Flight Simulatorja.

Kaj potrebujemo za kontrolo?

-navaden PC mikrofon – ročni, namizni ali v kompletu s slušalkami -program IvAc za radarsko kontrolo letal -TeamSpeak (TS) program za komunikacijo s piloti -dodatno: Skype za koordinacijo med kontrolorji. IvAc in TS se pridobi brezplačno po včlanitvi na IVAO.

Kakšne vrste kontrola se izvaja?

-Letališka kontrola (TWR) – Ljubljana Tower

-Priletna kontrola (APP) – Portorož/Maribor App

-Območna kontrola (ACC) – Ljubljana Radar

-Informacije (FIS) – Ljubljana Information

Ker ima mreža več kot 200.000 članov – pilotov, se jih nanjo vsak dan s svojim simulatorjem priključi več kot 2.000. In ker Flight Simulator in drugi v simulacijo zajemajo okolje celotnega sveta, je tudi virtualna Slovenija s svojimi letališči vključena v to mrežo s svojimi piloti in kontrolorji, ki jih združuje slovenska divizija – IVAO Slovenija. Ta z ostalimi divizijami vodi postopke od vsakodnevne koordinacije, dogodkov na mreži, do ATC sporazumov.

Področje virtualne Slovenije piloti preletijo, oz. pristajajo in vzletajo iz letališč, nameščenih v Flight Simulator. To so Ljubljana, Maribor, Portorož, Cerklje in nekatera športna letališča. Glavna letališča ter zračni prostor nad njimi je tako kontroliran s strani naših članov – kontrolorjev, ki so navadno obenem tudi virtualni piloti, tuj zračni prostor pa je kontroliran s strani tamkajšnjih kontrolorjev, članov drugih divizij.

Splošni opis postopka kontrole pri odletu IFR letala:

Pilot na mreži od TWR kontrolorja pridobi dovoljenje za zagon motorjev in navodila za voženje do vzletno-pristajalne steze. Najkasneje med voženjem pilot pridobi tudi ATC departure clearance, ki vsebuje podatke o začetni dovoljeni višini s strani kontrolorja glede na preostali promet in morebitne omejitve v zračnem prostoru, smer letenja, ki mu je dodeljena po vzletu in kodo radarskega odzivnika oz. squawk, ki ga kontrola potrebuje za nadaljnjo radarsko kontrolo letala. Po vzletu ga do predaje s sosednjo divizijo in njeno območno kontrolo (ACC) vodi še slovenska priletna in območna kontrola, vsaka na svoji radijski frekvenci, ki je definirana z ločenimi kanali na IVAO strežniku. Pri letenju skozi tuje zračne prostore je pilot v stiku s tamkajšnjimi kontrolorji, ki dobro poznajo lokalne postopke in so razdeljeni na ATC pozicijah na enak ali podoben način. Kontrola na mreži skuša v vsakem primeru ugoditi željam pilota glede odletne procedure, če jo pilot zapiše v načrt poleta, včasih pa za boljši pretok prometa ali prometno situacijo pilot pred vzletom prejme drugačna navodila od tistih, zapisanih v načrtu. Če odlet odstopa od standardnih objavljenih postopkov, je pilot radarsko voden oz. vektoriran do točke, od koder lahko nadaljuje polet samostojno. Če je to mogoče, kontrola pilotu na daljših poletih ponudi bližnjice s preskokom nekaterih točk zračnih poti in mu s tem skrajša čas poleta.

Kontrolorji virtualnega prometa mreže smo razvili lasten program za nadzor poletov -IvAc (IVAO Virtual ATC client), ki vsebuje vse funkcije za dosledno kontrolo letal, ki jih upravljajo člani mreže na svojih simulatorjih preko osebnih računalnikov. Program vsebuje funkcije za radarsko vodneje oz. vektoriranje letal in opozarja na morebitne prometne konflikte s pregledovanjem načrtov poletov, ki jih člani – piloti na mrežo pošljejo pred začetkom letenja. Kontrolorju se z vsakim poslanim načrtom poleta na ekranu izpiše t.i. flight strip, ki vsebuje izveček zanj pomembnih podatkov. Kontrolor dopolnjuje ta flight strip s trenutno dovoljenimi višinami, točkami, morebitnimi hitrostnimi omejitvami in omejitvami hitrosti spuščanja ali vzpenjanja za zagotovitev ustrezne separacije med letali. Ti zapiski ostanejo vidni tudi sosednjim kontrolam na mreži, tako da je ob predaji letala nov kontrolor seznanjen z zadnjim navodilom naše kontrole.

Usposabljanje za kontrolo na mreži poteka v timskem delu med kontrolorji, ki ratinge že imajo, inštruktorji in novinci, večinoma preko programa Skype. Inštruktor bo z novim članom – kontrolorjem opravil začetnih 10 ur na poziciji, Ljubljana Tower in v omenjenih 10 urah član tudi ugotovi, ali kontrola na IVAO  ustreza njegovim pričakovanjem.